Monthly Archives: Lipiec 2016

Kolejna relacja z Bieszczadów naszego Korepondenta: ” Krzemieniec, trójstyk granic Polski, Słowacji i Ukrainy. Bardzo ciężko wlogować się do sieci któregokolwiek z operatorów. Chwilami „bywa” Plus. Jedyny, realny sygnał, to sieć MTS UKR. I … Muczne – malutka, ale urocza wioseczka już prawie na „końcu świata”. Kończą remont Hotelu Muczne, na którym jest repeaterowa instalacja dookólna T-Mobile. To jedyna sieć w tym miejscu z polskich. Orange nie jest z niej wzmacniany. Biorąc pod uwagę sytuację w przygranicznym obszarze Sudetów – sytuacja podobna. Podobnie jest zresztą na tzw. „Łączniku” granic Polski, Czech i Niemiec w sąsiedztwie… Read Article →

Dyrektywa NIS przyjęta przez Parlament Europejski. 6 lipca Parlament Europejski przyjął Dyrektywę NIS, dotyczącą bezpieczeństwa sieci i informacji. NIS wejdzie w życie w sierpniu. Przepisy nakładają na objęte dyrektywą podmioty pewne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego. Dotyczy to m.in. tzw. operatorów usług kluczowych, których identyfikacja będzie dużym wyzwaniem dla państw członkowskich. Przepisy Dyrektywy obejmują m.in. sektor bankowy, energetyczny, transport, ochronę zdrowia. Na mocy nowych przepisów państwa zostały zobowiązane do przyjęcia krajowych strategii NIS. Przepisy przewidują również powołanie grupy współpracy (składającej się z przedstawicieli państw członkowskich) oraz sieci krajowych CSIRTów, wspomaganej przez ENISA (Europejską Agencję… Read Article →

Srini Gopalan, nowym członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Europę w Deutsche Telekom. Srini Gopalan został powołany na członka Zarządu Deutsche Telekom odpowiedzialnego za Europę z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowy członek Zarządu odpowiedzialny za Europę posiada duże doświadczenie w sektorze klientów indywidualnych. Rada Nadzorcza Deutsche Telekom powołała Srini Gopalana na nowego członka Zarządu odpowiedzialnego za Europę. Srini Gopalan, aktualnie Dyrektor ds. rynku prywatnego (Consumer Director India) w Bharti Airtel Limited, indyjskiej firmie telekomunikacyjnej, dołączy 1 października br. do Deutsche Telekom. Po okresie wdrożenia, od dnia 1 stycznia 2017 r., Gopalan przejmie obowiązki związane z segmentem… Read Article →

Decyzja Prezesa UKE utrzymująca w mocy decyzję z dnia 17 lutego 2016 r. Decyzja Prezesa UKE w przedmiocie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (wskaźnika WACC) dla Orange Polska w odniesieniu do usług realizowanych na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego. W dniu 5 lipca 2016 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (KIGEiT) z dnia 7 marca 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Prezesa UKE z dnia 17 lutego 2016 r. nr DHRT.WORK. 6091.1.2015.23, w przedmiocie określenia wskaźnika zwrotu kosztu… Read Article →

Ogłoszenie wyników konkursu na wybór podmiotu sporządzającego opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresu 415,1375-416,8875 MHz oraz 425,1375-426,8875 MHz. Ogłoszenie wyników konkursu na wybór podmiotu, który sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresu 415,1375-416,8875 MHz oraz 425,1375-426,8875 MHz. Przedmiotem Konkursu był wybór podmiotu, który stosownie do treści art. 185 ust. 4c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm,), na koszt Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu, jako podmiotu, który złożył wniosek o dokonanie rezerwacji… Read Article →

Scroll To Top