Monthly Archives: Wrzesień 2016

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że na mocy uchwał podjętych w dniu 30 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 1 października 2016 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Szeląga oraz Pana Marka Kapuścińskiego. Pan Tomasz Szeląg pełnił w Spółce funkcję Członka Zarządu ds. Finansów od maja 2009 roku do września 2016 roku. W latach 2014 – 2016 pełnił również funkcję Członka Zarządu w Polkomtel Sp. z o.o. Zajmował także stanowisko Prezesa Zarządu w Telewizji Polsat Holdings Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat… Read Article →

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawiadomienie drugie. Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS… Read Article →

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2016 r. Pan Zygmunt Solorz-Żak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Pan Zygmunt Solorz-Żak będzie się koncentrował na tworzeniu strategii oraz nadzorze nad ich wdrażaniem w grupie kontrolowanych przez siebie spółek. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i… Read Article →

Ericsson wspólnie z UKTV dostarcza pierwszą zwirtualizowaną transmisję na żywo w Wielkiej Brytanii – Ericsson i UKTV, największy wielokanałowy nadawca telewizyjny w Wielkiej Brytanii zaprezentowali podczas IBC Show 2016 całkowicie zwirtualizowaną usługę nadawczą – Usługa Virtualized Live Playout firmy Ericsson została zbudowana i funkcjonuje według tych samych standardów niezawodności co tradycyjne usługi liniowe i zapewnia obsługę grafiki oraz dodatków do niej – Nowa usługa oferuje możliwość uruchamiania kanałów dodatkowych dzięki obsłudze przepustowości kanału na zasadzie „dzierżawy” – również na zasadzie opłat dziennych, bez konieczności zawiązywania długoterminowych zobowiązań Ericsson (NASDAQ: ERIC) ogłosił dziś swoją współpracę z… Read Article →

Niemal 60% urządzeń Galaxy Note7 wymienionych w Europie. Samsung Europe zachęca pozostałych posiadaczy do wymiany Note7. Sprzedaż Note7 w Polsce rozpocznie się 4 listopada. Firma Samsung Electronics potwierdziła, że od momentu wprowadzenia programu w Europie wymienionych zostało 57% smartfonów Note7. Począwszy od 19 września 90% użytkowników Note7, którzy skorzystali z programu wymiany, wybrało ponownie Note7, natomiast 3% wybrało inne smartfony z serii Samsung Galaxy. Od początku trwania programu firma Samsung wielokrotnie informowała wszystkich posiadaczy Note7 w Europie o konieczności wyłączenia zasilania w ich smartfonach i wymiany urządzeń w ramach programu wymiany. Sądząc po obecnym poziomie… Read Article →

Scroll To Top