Posts Tagged: BSA

Test Margin Squeeze dla sieci POPC. W celu ułatwienia beneficjentom II-go i III-go naboru POPC przygotowania własnych ofert hurtowych, Prezes UKE we współpracy z rynkiem przygotował „Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych”. Zgodnie z Zasadami dostępu, opłata za usługi hurtowe umożliwia beneficjentom POPC pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług oraz pozwala uzyskać rozsądną marżę. Ponadto opłata ta daje możliwość operatorowi korzystającemu stworzyć usługę detaliczną, konkurencyjną w stosunku do oferty detalicznej oferowanej przez beneficjenta POPC. W przypadku opłat za usługi BSA, LLU oraz VULA… Read Article →

Zaproszenie do składania ofert – sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.12. Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych. Termin i sposób składania ofert: Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres e-mail: przemyslaw.tarnawski@uke.gov.pl w terminie do dnia 17.04.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty: Czytaj dalej … źródło: UKE

Scroll To Top