Posty według tagów: internet szerokopasmowy

Pożyczka szerokopasmowa z POPC dla podmiotów wpisanych do RPT. Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przypomina o możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne (wpisane do RPT[1]) z instrumentów finansowych („pożyczka szerokopasmowa”) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Niskooprocentowane pożyczki skierowane są do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Poza przedsięwzięciami stricte infrastrukturalnymi możliwe jest również finasowanie wydatków płynnościowych w celu wzmocnienia kondycji finansowej, a w konsekwencji również pozycji rynkowej podmiotów z sektora MŚP. Wsparcie finansowe dla… Czytaj dalej →

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztat: „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip Warsaw Center ****, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa. Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 8 czerwca do 18 czerwca do godz. 12.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracyjny „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”. Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Instytutu Łączności…. Czytaj dalej →

Cyfryzacja kraju nabiera tempa. Do 2025 roku wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce będą miały dostęp do szybkiego internetu. Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu o prędkości 100 Mb/s we wszystkich gospodarstwach domowych przed 2025 rokiem oraz ponad 30 tys. szkół podłączonych do szybkiej i bezpiecznej sieci OSE do 2020 roku – to kluczowe rządowe założenia dotyczące cyfryzacji. Unijne środki na ten cel są wydatkowane zgodnie z planem. Jednocześnie rząd pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa sieci, czemu ma służyć przyjęty niedawno projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. – Wydatkowanie środków w ramach pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,… Czytaj dalej →

Aktualizacja wyszukiwarki UKE. Serwis Urzędu Komunikacji Elektronicznej o infrastrukturze szerokopasmowej przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której dostosowany został do potrzeb osób niedowidzących, zyskał też nowoczesny interfejs użytkownika oraz dodatkowe funkcje i narzędzia, w tym możliwość: – wyboru podkładu mapy (fizyczna, topograficzna, ortofotomapa, openstreetmap), – korzystania z usług WMS (Web Map Serwis), gdzie do własnej kompozycji mapowej można dodać dane z serwera WMS, – eksportu danych infrastrukturalnych oraz o zgłoszonym popycie na usługi z wybranej jednostki administracyjnej, – wydruku aktualnej kompozycji mapy. Prezentowane dane przestrzenne zostały zaktualizowane. Ponadto rozszerzony został zakres danych dostępnych w serwisie – w… Czytaj dalej →

Scroll To Top