Posts Tagged: UKE

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 17 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie polegającej na usunięciu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego jako dopuszczalnej formy zabezpieczenia finansowego. Konsultacje potrwają 30 dni. Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił odmówić zmiany Oferty SOR. Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na… Read Article →

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Emitel S.A. Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz telewizyjnych. W dniach 3 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej dotyczącej rozpatrzenia wniosków Emitel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych Czytaj dalej … źródło: UKE

Rejestr Premium. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do rejestru usług premium oraz do poradnika dot. składania zgłoszeń do rejestru usług premium – Rejestr Usług Premium – informacje przekazane do 12 grudnia 2108 r. – Rejestr Usług Premium – informacje przekazane od 12 grudnia 2018 r. – Jak dokonać zgłoszenia do Rejestru Premium ? źródło: UKE

UKE opublikował raport realizacji usługi przenoszenia numerów, w oparciu o platformę PLI-CBD za IV kwartał 2018 roku. Klienci przenieśli łącznie w kwartale niemal pół miliona numerów. Najwięcej spośród operatorów komórkowych stracił Orange. Ujemny bilans operatora wyniósł 26.587 numerów, niewiele mniej stracił T-Mobile, który zbilansował usługę na poziomie minus 24.765 numerów. Mimo różnych prognoz, jedynym operatorem, który zyskał klientów był Play. Korzyść w IV kwartale 2018 roku wyniosła 25.696 numerów. Pośród operatorów najstarszych najmniej straciła grupa Zygmunta Solorza. Wszystkie spółki właściciela Plusa straciły łącznie około 7.000 numerów, więc bilans był nieporównywalnie lepszy, aniżeli każdego z operatorów… Read Article →

Prezes UKE nałożył kary na 4Carriers sp. z o.o. za podmianę numerów telefonicznych zagranicznych na krajowe. Prezes UKE stwierdził, że 4Carriers tranzytując połączenia telekomunikacyjne z zagranicy systematycznie dokonywała zamiany, z zagranicznych na krajowe (np. +44 na +48), oznaczeń numerów inicjujących połączenia wykorzystując do tego numerację krajową przyznaną innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Za te naruszenia Prezes UKE nałożył na 4Carriers kary pieniężne w łącznej wysokości 2,2 mln zł. Niezmienność w oznaczeniu numeru telefonu na całej drodze połączeniowej jest jednym z wymogów obowiązującego prawa. Zamiana oznaczenia numeru jest dopuszczalna jedynie w ściśle określonych przypadkach i sprowadza się do… Read Article →

Scroll To Top