T‑Mobile zachęca do ochrony środowiska i zawierania e-umowy

T‑Mobile zachęca do ochrony środowiska i zawierania e-umowy. T‑Mobile proponuje rozwiązania przystępne klientom i środowisku, zachęcając do zawierania umów w postaci elektronicznej. Taka forma podpisywania dokumentów jest również całkowicie zgodna z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym, która przynosi wiele zmian w procesach sprzedaży, w tym zasadach obiegu dokumentów. Nowe przepisy nakładają na operatorów telekomunikacyjnym obowiązek dostarczenia klientowi kompletu dokumentów (warunki świadczenia usług, cenniki itp.) w takiej samej formie jak umowa główna, na trwałym nośniku. E-umowa pozwala uniknąć generowania dodatkowych, papierowych dokumentów i przyczynia się do znacznej redukcji materiałów koniecznych do ich wytworzenia.Do wyprodukowania 1 tony papieru trzeba ściąć około 17 drzew[1], W trosce o środowisko, T‑Mobile zachęca klientów do zawierania umów elektronicznie – poprzez email. Po podpisaniu umowy i wyrażeniu zgody na wysłanie kompletu dokumentów e-mailem, Klient otrzyma jedynie jednokartkowy wydruk z podsumowaniem swojej oferty” – powiedziała Agnieszka Dudek Dyrektor Departamentu Zarządzania Customer Experience, T‑Mobile Polska. Dodatkowo, T‑Mobile zaprasza osoby zawierające umowy do udziału w konkursie, który polega na pokazaniu w formie zdjęciowej, jak można dbać o środowisko. Co tydzień jego uczestnicy będą mogli wygrać jedną z nagród, którymi są dwuosobowe vouchery na pobyt w ośrodku Dolina Charlotty. Szczegóły akcji dostępne są na stronie dbamolas.pl. Na tej samej stronie dostępny jest także licznik, pokazujący informację o liczbie drzew uratowanych przez klientów T‑Mobile, wybierających e-umowy.
[1] Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK, http://www.ekopark.info.pl/

źródło: T-Mobile