T‑Mobile wspiera międzynarodową kampanię mPower Youth na rzecz dzieci

T‑Mobile wspiera międzynarodową kampanię mPower Youth na rzecz dzieci. 20 listopada mija 30 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji międzynarodowa organizacja zrzeszająca operatorów sieci komórkowych GSM Association realizuje kampanię mPower Youth, która pokazuje przykłady ich działań mających wpływ na poprawę jakości życia dzieci na całym świecie. T‑Mobile Polska aktywnie wspiera takie inicjatywy. Od wielu lat operatorzy sieci komórkowych pracują nad tym, aby wzmocnić bezpieczeństwo dzieci w sieci oraz promować odpowiedzialne korzystanie z nich. 30. rocznica podpisania Konwencji ONZ o Prawach Dziecka stanowi pretekst do przypomnienia jej postanowień i podsumowania dotychczasowych działań przez międzynarodową organizację GSMA zrzeszającą operatorów sieci komórkowych, w tym sieci T‑Mobile Polska. mPower Youth to inicjatywa, której celem jest opisanie dobrych praktyk z tego zakresu i zachęcenie partnerów do jeszcze więcej aktywności w tym obszarze. W T‑Mobile dążymy do tego, żeby bezpieczeństwo dzieci stało się synonimem naszej marki. Szczególnie dumni jesteśmy z inicjatywy Child Alert, ponieważ jako pierwszy operator w Polsce dostrzegliśmy potrzebę wsparcia działań Komendy Głównej Policji w poszukiwaniu zaginionych dzieci. To system alarmowy, która umożliwia przekazanie komunikatu na temat takiego zdarzenia do tysięcy klientów T‑Mobile. To ogromna skala dotarcia, która byłaby nierealna do osiągnięcia w żaden inny sposób. Nasze pozostałe działania, między innymi edukacyjne, szczególnie te z zakresu propagowania odpowiedzialnego korzystania z internetu, jeszcze bardziej wzmacniają ten strategiczny kierunek – powiedziała Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej T‑Mobile Polska. T‑Mobile od kilku lat działa na rzecz propagowania odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Operator organizuje warsztaty Laboratorium Bezpiecznego Internetu, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak minimalizować ryzyko cyberzagrożeń. Od 4 lat wraz z Fundacją CoderDojo promuje ideę nauki programowania wśród dzieci i młodzieży. Działaniem, które wpisuje się w ten ważny dla T‑Mobile aspekt, było również podpisanie Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Dokument, który stanowi element kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, podpisali przedstawiciele instytucji państwowych, mediów i operatorów telekomunikacyjnych oraz Rzecznik Praw Dziecka podpisali Deklarację Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Inicjatywa realizowana jest przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jej celem jest ochrona dzieci przed cyberprzemocą oraz podnoszenie poziomu świadomości rodziców w tym aspekcie.
Co więcej, T‑Mobile jako pierwszy operator w Polsce podjął współpracę z Komendą Główną Policji w ramach Child Alert – systemu, który przy wykorzystaniu technologii wspomaga poszukiwania zaginionego dziecka. Child Alert to system alarmowy zarządzany przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Polega na szybkim informowaniu społeczeństwa, za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, również za pomocą telefonów komórkowych, o zaginionym lub uprowadzonym dziecku. W przypadku uruchomienia systemu T‑Mobile wysyła do klientów specjalny MMS (Child Alert). To przygotowany przez policję komunikat, zawierający podstawowe dane na temat zdarzenia i zaginionego dziecka. Komunikaty wysyłane są tylko do tych klientów T‑Mobile, którzy wcześniej wyrazili zgodę na otrzymywanie takich powiadomień.
Wszystkie inicjatywy operatorów znaleźć można na stronie:
https://www.gsma.com/mpoweryouth/

źródło: T-Mobile