Wyniki T‑Mobile Polska w roku 2019 – solidne podstawy wzrostu: wzrost EBITDA, przyrost liczby klientów

Wyniki T‑Mobile Polska w roku 2019 – solidne podstawy wzrostu: wzrost EBITDA, przyrost liczby klientów
W roku 2019 T‑Mobile Polska zanotował:
– Wzrost EBITDA AL o 15 mln PLN (ok. 1% w porównaniu do 2018 r.), pomimo przeciwności na początku roku
– Wzrost przychodów z usług o 3%
– Stabilne przychody w wysokości 6,4 mld zł (-1,8% rok do roku)
– 10,954 mln klientów – wzrost liczby klientów kontraktowych o 261 tys. w porównaniu do 2018 r.
– Rosnące zadowolenie i lojalność klientów, prowadzące do rekordowego niskiego średniego miesięcznego poziomu rezygnacji wynoszącego w segmencie kontraktowym (0,7% począwszy od drugiego kwartału 2019 roku)
– Operator kontynuował transformację w kierunku dostawcy usług konwergentnych, wprowadzając nowe plany, w tym pełną ofertę dla gospodarstw domowych, obejmującą światłowodowy dostęp do sieci i ofertę rozrywki
– W sektorze biznesowym z powodzeniem rozwijał swoje zdolności ICT, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa cybernetycznego i transformacji cyfrowej, zdobywając nowych wymagających klientów
– Firma ugruntowała pozycję lidera rynku technologicznego dominującego w testach konsumenckich jakości sieci, testując pierwszą polską sieć 5G opartą na sprzęcie komercyjnym i rozpoczynając projekt modernizacji sieci.
Po 5 latach spadków EBITDA T‑Mobile Polska osiągnął udany zwrot w tym obszarze i zaraportował pierwszy wzrost EBITDA od 2015 r. W rezultacie wskaźnik EBITDA AL za 2019 r. wzrósł o 15 milionów PLN (0,9%) w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 1,645 miliardów PLN. Osiągnięcie to jest jeszcze bardziej godne uwagi, biorąc pod uwagę fakt, że na przychody TMPL znaczny negatywny wpływ miały skutki pożaru centrum danych, które miało miejsce na początku roku, a także zmiana strategii biznesowej polegająca na zmniejszeniu aktywności w niskomarżowym i nie budującym wartości dodanej segmencie hurtowej sprzedaży urządzeń. Ten negatywny wpływ został w dużej mierze skompensowany wzrostem przychodów z usług mobilnych o 3% (r/r) oraz w obszarze ICT.

Poprawie wyników finansowych towarzyszyło polepszenie kluczowych czynników operacyjnych. Baza klientów rosła stale na przestrzeni całego roku, osiągając 10,954 miliona na koniec czwartego kwartału, zwiększając się o 261 tysięcy nowych klientów kontraktowych, co stanowi 3,6% w porównaniu do końca 2018 r. Jednym z głównych powodów wzrostu bazy ogromnej części była rosnąca lojalność klientów, która przełożyła się na spadek średniego miesięcznego poziomu rezygnacji w segmencie kontraktowym do rekordowego poziomu 0,7% w trzech ostatnich kwartałach roku.

To już trzeci rok realizacji strategii skoncentrowanej na doświadczeniu i potrzebach klientów, w tym na najlepszej jakości sieci i usług. Przede wszystkim zaowocowało to konsekwentną poprawą zadowolenia klientów, co przekłada się na decyzje o pozostaniu z nami dłużej. Po drugie, wprowadziliśmy świetną ofertę zaspokajającą potrzeby telekomunikacyjne i rozrywkowe współczesnych gospodarstw domowych, przyciągając nowych klientów i oferując obecnym kolejną zachętę do zacieśnienia naszych relacji. I wreszcie, uruchomiliśmy nową linię marketingową „Bez nonsensów”, opartą na naszym proklienckim podejściu, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i zyskała dużą popularność – powiedział Andreas Maierhofer, CEO T‑Mobile Polska.
Efekty:
– przypływ nowych klientów w ciągu roku,
– rekordowo niski poziom rezygnacji, a co za tym idzie rosnąca baza klientów, a jednocześnie
– rosnące ARPU,
są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przekładają się na wyniki finansowe. Począwszy od 2020 r. będziemy kierować się uszczegółowioną strategią, która będzie opierać się na tych sprawdzonych podstawach, co pozwoli nam odnosić jeszcze większe sukcesy w pozyskiwaniu klientów. W roku 2019 T‑Mobile Polska odnotował wzrost inwestycji o niemal 2%, głównie w wewnętrzne systemy informatyczne wymagane przez przeprowadzaną właśnie transformację agile. Operator rozpoczął również proces modernizacji sieci, który pozwoli utrzymać pozycję lidera jakości sieci w nadchodzących latach. Decyzja o zmianie naszego podejścia do sprzedaży hurtowej terminali połączona ze istotną przeszkodą w postaci utraconych przychodów w wyniku pożaru centrum danych Annopol wpłynęła na nasze wyniki w pierwszej połowie roku. Rosnące przychody z usług moblinych w połączeniu z szybkim wzrostem segmentu ICT i poprawą dyscypliny kosztowej pozwoliły nam ustabilizować przychody i osiągnąć wyraźną poprawę wyników z końcem roku – powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych – Rok temu obiecaliśmy utrzymać pozytywne trendy i cieszę się, że pomimo przeciwności udało nam się dotrzymać słowa.
Wprowadzenie oferty konwergentnej, ciągła koncentracja na doświadczeniu klienta
Druga połowa roku upłynęła pod znakiem rozwoju oferty konwergentnej. Od końca czerwca 2019 r. portfolio usług operatora rozszerzyło się o internet światłowodowy oraz rozrywkę, w tym dostęp do platform takich jak Netflix, Ipla lub Eleven Sports. Zaledwie trzy miesiące później T‑Mobile jako pierwszy operator w Polsce wprowadził do swojej oferty usługę Amazon Prime Video. Systematycznie rozwijana jest także współpraca z firmami oferującymi światłowód – w pierwszym kwartale 2020 r. T‑Mobile planuje uruchomić usługę internetu światłowodowego na infrastrukturze firm INEA oraz Nexera. Rozwój usług konwergentnych pozostaje jednym z priorytetów operatora na 2020 r. W 2019 r. T‑Mobile kładł duży nacisk na polepszenie doświadczenia klientów, w szczególności w obszarze cyfrowych kanałów obsługi. Jednocześnie klienci coraz chętniej sami zarządzają swoimi usługami w aplikacji „Mój T‑Mobile”, a do końca roku z aplikacji skorzystało 41% klientów operatora. Jej zwiększona popularność ma również związek z cotygodniowymi bonusami w ramach akcji „Happy Fridays”, dzięki której klienci mogą w każdy piątek aktywować w aplikacji nowe prezenty od operatora – w ciągu 10 tygodni ponad 2 miliony klientów skorzystało z tej możliwości. Działania z obszaru poprawy obsługi klienta znalazły odzwierciedlenie w ocenie, jaką wystawiają firmie jej użytkownicy. W badaniu satysfakcji klientów indywidualnych TRIM w trzecim kwartale br. w segmencie B2C T‑Mobile uzyskał najwyższą ocenę. Kierunek ten będzie kontynuowany w 2020 roku.
Pozytywne zmiany w niższych i wyższych segmentach B2B
Oferty MagentaBIZNES cieszyły się rosnącym zainteresowaniem klientów. Z tych planów taryfowych korzysta ponad połowa klientów biznesowych T‑Mobile – ich zadowolenie i lojalność wyraźnie wzrosły, a poziom odejść jest najniższy od 10 lat. ARPU klientów MagentaBIZNES również rosło przez cały rok w wyniku zwiększającej się popularności usług dodanych, takich jak zdalne wsparcie IT lub dostęp do oprogramowania biznesowego. W 2019 r. T‑Mobile Polska kontynuował ekspansję w sektorze ICT, rozwijając nowe kompetencje i prawie podwajając przychody z tego obszaru. Operator rozszerzył swoją ofertę usług cyberbezpieczeństwa, uruchamiając najnowocześniejsze centrum bezpieczeństwa (Security Operations Center) i oferując atrakcyjne produkty, w tym platformę Cyberguard. Poczyniono również znaczne inwestycje w infrastrukturę transmisji danych, np. takie rozwiązania jak WAN, FTTx, a także powierzchnię kolokacyjną. W ramach międzynarodowego projektu T‑Mobile stał się gospodarzem struktury T-Cloud, uzyskując dostęp do najbardziej zaawansowanego know-how Grupy DT w zakresie usług chmurowych. W efekcie firma nawiązała lub rozszerzyła istniejące umowy z wieloma wymagającymi klientami, takimi jak Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, NASK, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Koleje Państwowa, Narodowy Fundusz Zdrowia. T‑Mobile kontynuował rozbudowę swojej sieci Narrow Band IoT, co umożliwiło operatorowi zaoferowanie klientom szeregu inteligentnych rozwiązań zaprojektowanych dla miast. Dzięki temu w 2019 r. T‑Mobile z powodzeniem wdrożył takie projekty, jak inteligentna infrastruktura parkingowa w Jeleniej Górze, system informacji o transporcie publicznym w Tychach oraz system gospodarki odpadami w Wałbrzychu.
Inwestycje w modernizację sieci w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dane
Rok 2019 to kontynuacja trwającego od lat trendu szybkiego wzrostu zapotrzebowanie na transmisję danych. W okresie 2017-2019 ilość danych przesyłanych przez użytkowników T‑Mobile wzrosła o blisko 200%. Dlatego T‑Mobile kontynuuje uzupełnianie zasięgu tam, gdzie jest to potrzebne, starając się jednocześnie przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na usługi w poszczególnych regionach. Dodatkowo w drugiej połowie roku zrealizowana została modernizacja sieci 2G/3G/4G w Warszawie. W ramach projektu wymieniona została infrastruktura aktywna stacji bazowych. Wszystkie zmodernizowane stacje obsługują obecnie agregację 3 lub 4 pasm częstotliwości, technologię QAM256 oraz MIMO 4×4 dla częstotliwości 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Pozwoliło to na zwiększenie realnych prędkości przesyłania danych, a ich nominalne wartości wrosły do blisko 600 Mbps w przypadku stacji z agregacją 3 pasm częstotliwości i 700 Mbps w przypadku agregacji 4 pasm. W 2020 roku T‑Mobile planuje realizację modernizacji sieci w kolejnych dużych miastach Polski. Na koniec 2019 roku klienci T‑Mobile mogli korzystać z zasięgu dostarczanego przez 11350 stacji bazowych. 8850 z nich oferowało agregację przynajmniej dwóch pasm częstotliwości docierając z zasięgiem do ponad 78% populacji kraju.
Ambitne cele w obszarze odpowiedzialności społecznej
Strategia T‑Mobile Polska jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją odpowiedzialnych celów biznesowych w praktyce. W tym roku firma rozpoczęła kampanię WE CARE, która łączy wszystkie jej działania ekologiczne i stawia ambitne cele. Jej działania obejmują przede wszystkim aktywności mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędność zasobów, a także zwiększenie wydajności wykorzystania energii. T‑Mobile rozpoczął już wewnętrzną kampanię STOP PLASTIC, w ramach której zrezygnował z plastikowych toreb w salonach sprzedaży, a także zminimalizował użycie wyrobów z tworzyw sztucznych w biurach. Zgodnie z celem grupy DT, jakim jest znaczne ograniczenie emisji CO2, operator jest także w trakcie procesu przestawiania się na zieloną energię. W 2020 roku firma w 70% korzystać będzie z energii ze źródeł odnawialnych, a już w 2021 r. planuje korzystać wyłącznie z zielonej energii. Ponadto T‑Mobile wprowadza do swojej floty przyjazne środowisku pojazdy elektryczne już od 2011 roku. W najbliższych latach będzie zastępować samochody firmowe napędzane silnikami diesel pojazdami o alternatywnym napędzie, między innymi hybrydowym.

źródło: T-Mobile