Zmiany w obciążeniu sieci T‑Mobile

Zmiany w obciążeniu sieci T‑Mobile
Zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne klientów T‑Mobile ustabilizowało się na nowych poziomach. W ostatnich dniach zanotowaliśmy:
– 40% więcej połączeń w porównaniu do danych z początku marca,
– wzrost średniego czasu połączeń,
– 25% więcej przesyłanych danych.
Ubiegłotygodniowy wzrost zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne ustabilizował się na nowych, wyższych poziomach również w pierwszych dniach tego tygodnia. W poniedziałek i wtorek (16-17.03.2020) liczba połączeń głosowych zrealizowanych przez klientów T‑Mobile była wyższa o około 40% niż na początku marca. Największe wzrosty obserwujemy w godzinach 9:00-15:00, z nowym dobowym szczytem liczby połączeń w godzinach 10:00-11:00. Rośnie nie tylko liczba połączeń, ale również średni czas połączeń. W porównaniu do sytuacji sprzed 2 tygodni średni czas połączenia w dni powszednie wzrósł o około 25% i aż o 60% w weekend. Obserwujemy dalszy wzrost zapotrzebowania na usługi transmisji danych w porównaniu do końcówki ubiegłego tygodnia. W poniedziałek i wtorek klienci przesłali o około 25% danych więcej niż porównywalnym okresie na początku marca. Największe wzrosty widoczne są w godzinach 8:00-14:00. Niezmienione pozostały godziny szczytu korzystania z usług transmisji danych, które przypadają na godziny późno popołudniowe i wieczorne

źródło: T-Mobile