Plus i Orange przy ul. Okopowej w Jeleniej Górze

Od conajmniej kilku lat zabiegamy o to, aby Polkomtel rozszerzył do logicznej, spójnej ze stacjami w sąsiedztwie technologicznej konstrukcji – stację przy ul. Sobieskiego 53 ( BT-33473 ). Stacja zlokalizowana jest u zbiegu dróg: krajowej nr 30, krajowej nr 3 ( węzły wyjazdowe do granicy z Niemcami oraz do granicy z Republiką Czeską ) oraz w sąsiedztwie dwóch kierunków linii kolejowej: Jelenia Góra – Szklarska Poręba – Liberec [ CZ ]. Jej sąsiedztwo, to również kilka hurtowni, trzy biurowce administracji celno-skarbowej i biurowiec “ZREMB” oraz osiedle mieszkaniowe na azymucie północnym oraz drugie, budujące się – na azymucie południowym. Przez długi czas stacja pracowała w oparciu tylko o dwa sektory i tylko w GSM. W ostatnim czasie ją zmodernizowano, ale doposażono ją w mało pojemne pasma: UMTS900 (3G) oraz LTE800 (4G), w tym dołożono trzeci sektor. Po cytowanej modernizacji sytuacja wygląda tak, że dla klienta sieci w jej sąsiedztwie niewiele się zmieniło. Terminale wciąż “wiszą” na priorytetowych pasmach 3G (UMTS2100) oraz 4G (LTE1800) stacji w sąsiedztwie, zamiast korzystać ze stacji, do której mają najbliżej, gdzie transmisja danych byłaby stabilna. Ponieważ otrzymywaliśmy kolejne monity co do jakości sygnału w obszarze, o którym mowa – przeprowadziliśmy kolejne testy. I tak, wewnątrz budynków przy ul. Okopowej ( biurowce ) – terminale logują się na krawędzi sygnału użytecznego, w sieci LTE do stacji: BT-334526 (LTE1800), BT-33217 (LTE1800 ), BT-33522 (LTE1800), BT-30122 (LTE1800), BT-33173 (LTE1800), BT-34555 (LTE1800). Natomiast w sieci 3G, do identycznych stacji, jak w 4G, z pominięciem stacji BT-30122, bo ta pasma UMTS2100 nie posiada. Podobne wnioski wysuwamy po podróży pociągiem. Reasumując, terminale wciąż korzystają ze stacji odległych, zamiast ze stacji najbliższej. Dodatkowo, oprócz LTE1800 i UMTS2100, w stacji BT-33473 brakuje sektora na południe ( na kierunek biegu drogi krajowej nr 3 do Szklarskiej Poręby, linii kolejowej do Harrachova/Liberca i budujące się osiedle mieszkaniowe ). Jadąc tą częścią drogi terminal korzysta ze stacji losowych, w tym najczęściej ze stacji … BT-33522 !!! co jest irracjonalne z punktu widzenia stabilności korzystania z usług.

Poniżej, prezentacja jakości transmisji danych dla sieci Plus, wewnątrz jednego z biurowców przy ul. Okopowej ( tryb automatycznego wyboru sieci ):
1. Terminal korzysta z sieci LTE1800 w stacji 30122, ul. Karola Miarki, maszt Orange
plus_jg_okopowa_30122_indoor_20170909_115725

2. Terminal korzysta z sieci LTE1800 w stacji BT-34526, ul. Groszowa 7
plus_okopowa_34526_indoor_parter_20170909_115542

Diametralnie inaczej wygląda sytuacja operatorów Networks!, którzy w sąsiedztwie cytowanego obszaru mają dwie stacje i każda z nich wyposażona jest w pełni, w tym w LTE1800. Ponieważ wewnątrz budynków sygnał sieci Orange, który wzięliśmy za wzorzec był zdecydowanie odmienny, aniżeli w Plusie, diametralnie wyższe były także wyniki transmisji danych – odwiedziliśmy stację Orange, przy ul. Okopowej, co do której w ostatnim czasie mieliśmy zastrzeżenia powykonawcze po realizowanej modernizacji stacji ( wymiana anten i uruchomienie LTE800 ). Stacja jest zlokalizowana niecałe 100 metrów od biurowców przy ul. Okopowej. Uchybienia zostały skorygowane

Wyniki pomiarów transmisji danych w sieci Orange pod stacją:
1a. pierwszy sektor, LTE1800, PCI 132:
orange_jg_okopowa_lte1800_0_132_20170909_123923
1b. pierwszy sektor, LTE800, PCI 132:
orange_jg_okopowa_lte800_10_132_20170909_124137

1c. azymut pierwszego sektora LTE, wybór automatyczny sieci:
orange_jg_okopowa_auto_132_20170909_123728

2a. drugi sektor, LTE1800, PCI 397:
orange_jg_okopowa_lte1800_1_397_20170909_124932

2b. drugi sektor, LTE800, PCI 397:
orange_jg_okopowa_lte800_11_397_20170909_124626

3a. trzeci sektor LTE1800, PCI 185:
orange_jg_okopowa_lte1800_2_185_20170909_125519

3b. trzeci sektor LTE800, PCI 185:
orange_jg_okopowa_lte800_12_185_20170909_125712

3c. trzeci sektor, tryb automatycznego wyboru sieci:
orange_jg_okopowa_auto_185_20170909_125925

Stacja Orange, na kominie przy ul. Okopowej posiada zestawy trzech anten na dwóch sektorach oraz zestaw dwóch anten sektorowych na trzecim sektorze

Zdjęcia stacji Orange, przy ul. Okopowej w Jeleniej Górze poniżej:
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9

Na koniec warto dodać, że podobnie jak w Plusie, w przypadku stacji BT-33473, tak i w Orange, w stacji przy ul. Okopowej – brakuje dedykowanego sektora dla południowego biegu drogi krajowej nr 3 ( Szklarska Poręba, Harrachov ) oraz biegu linii kolejowej do czeskiego Liberca. Zanim terminal odbierze sygnał z pierwszej stacji przy ul. Karola Miarki 42 ( są tu dwie stacje grupy Networks! ) – na odcinku od stacji kolejowej Jelenia Góra Zachodnia do odcinka, sąsiadującego ze strefą ekonomiczną odbiera sygnał bardzo losowy. Zdarza się również, że w tych przypadkach zerwana zostaje transmisja danych, a nawet połączenie głosowe. Mając taką wiedzę – zadziwia, ze Orange nie podejmie decyzji o rozbudowie stacji przy ul. Okopowej do pożądanego, czwartego sektora, tym bardziej, że oprócz biegu drogi krajowej nr 3 i linii kolejowej, na tym samym azymucie buduje się osiedle mieszkaniowe

żródło: informacja własna