Zasięg

Zasięg jest jednym z najbardziej istotnych elementów wyboru partnera – sieci komórkowej – do współpracy. Dlatego też od lat zajmujemy się nie tylko analizą zasięgu jako takiego, ale również jakości pokrycia sygnałem. Ta zaś jest uzależniona od wielu czynników, gdzie głównymi są:
1. obecność stacji lub jej brak
2. jakość techniczna wykonania stacji
3. jakość skutków parametryzacji i doboru zestawów antenowych. To zaś jest efektem wcześniej dokonanych analiz przez operatora oraz wiedzy ze statystyk i reklamacji na danym obszarze. Niestety, od kilku lat, to w zdecydowanej większości zdalne narzędzia są pierwotnym źródłem do planowania kolejnych stacji, ich parametryzacji oraz parametryzacji całej sieci w tym zakresie. Operatorzy unikają pomiarów w terenie. Dlatego też, przyjęliśmy jako cel publikację materiałów pomiarowych oraz przesyłania ich podmiotom odpowiedzialnym. Pośród nich są również te, które chętnie przystały na sformalizowaną współpracę i wykorzystują efekty naszych analiz
4. obecność lub brak określonej technologii na stacjach, tzw. “technologiczny monolit sieciowy” w strukturze sieci
5. topografia terenu
6. struktura budynku, jeśli realizujemy połączenia wewnątrz budynków
7. ruch na sieci, obciążenie pasm, efekty tzw. “oddychania komórek” w sieci 3G oraz 4G

Operatorzy w swoich witrynach prezentują tzw. “Wirtualne mapy zasięgu”, zaznaczając przy tym, iż dane z owych map nie mogą służyć jako podstawa do reklamacji. Stanowi to poniekąd, z jednej strony ucieczkę od odpowiedzialności, zaś z drugiej zasugerowanie klientowi, iż dane zaprezentowane w aplikacji mogą być … znacząco zafałszowane, co nie powinno mieć miejsca

Mapy zasięgu operatorów:
1. Plus: tutaj
2. Cyfrowy Polsat: tutaj
3. Play: tutaj
4. Orange: tutaj ( serwis jest mocno zaniedbany pod względem technicznym i są spore problemy z uzyskaniem danych w poszczególnych przeglądarkach )
5. T-Mobile: tutaj

Prezentacja działających stacji oraz tych, które są objęte pozwoleniami radiowymi UKE ( niekoniecznie muszą działać lub powstać ) odwzorowana jest również w zaprzyjaźnionym z naszym serwisem portalu btsearch.pl

Wykaz wydanych pozwoleń radiowych operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych można odnaleźć tutaj