Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy w:
– wyjaśnieniu pojęć, związanych z telekomunikacją
– wyjaśnieniu zasad działania sieci komórkowych w poszczególnych technologiach
– problemach spornych na linii klient – operator sieci telekomunikacyjnej, ze skierowaniem sprawy do analizy przez operatora oraz, w razie potrzeby do celów interwencyjnych w UKE oraz UOKiK
– redakcji pism pod adres operatora, dedykowanych urzędów lub sądu ( interwencje prawne załatwiane są przez naszą sekcję prawną i mogą być, po uzgodnieniach z prawnikiem częściowo odpłatne
– analizach jakości pokrycia oraz dostępu do sieci na konkretnym obszarze
operatorów wspomożemy ( odpłatnie lub nie – zależy od stopnia złożoności tematu ) w analizach jakości dostępu do sieci przez klienta w regionie jeleniogórskim oraz w większości całego południowego pasa Polski )

kontaktowy adres e-mail: gsmbiz@gsm.biz.pl