Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny + RODO/ UE privacy law (RODO)

Mechanizmy zarządzania cookies w niektórych przeglądarkach są dosyć ubogie. Część przeglądarek posiada zaawansowane narzędzia, które pozwalają kontrolować, które witryny mogą przechowywać dane w ciasteczkach i pozwalają selektywnie je usuwać lub blokować. Niektóre pozwalają nawet na włączenie opcji ostrzegającej każdorazowo o ich przesyłaniu.

Także z tych powodów w 2012 roku Unia Europejska nałożyła na właścicieli witryn obowiązek informowania o tego typu praktykach (efektywnie regulacje weszły w życie 22 marca 2013 roku). Należy pamiętać, że ciasteczka nie są jedynym możliwym mechanizmem cichego obserwowania użytkowników i nie są to tylko dane przechowywane po stronie użytkownika – w bardzo podobny sposób można wykorzystywać informacje gromadzone po stronie serwera. Wbrew popularnej nazwie (ang. EU cookie law) dyrektywa unijna dotyczy wszystkich mechanizmów używanych do gromadzenia danych o użytkownikach, a nie tylko cookies.

W związku z europejskimi wytycznymi w 2013 roku znowelizowana została ustawa Prawo Telekomunikacyjne, która swoim art. 173 nakłada obowiązek informowania o przechowywaniu i wykorzystywaniu ciasteczek. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi kara finansowa, która może być nałożona przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej[10]. Polska implementacja dyrektywy różni się od niektórych modeli zagranicznych brakiem wymogu wyraźnego wyrażenia zgody i akceptacji polityki cookies przez użytkownika końcowego. Ustawa pozostawia pole do braku takiej zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W praktyce więc stosowane na polskich stronach ostrzeżenia o ciasteczkach pełnią charakter wyłącznie informacyjny.
[Wikipedia]


English: From October 2015 a new privacy law came into effect across the EU. The law requires that websites ask visitors for consent to use most web cookies.
More information please read this: EU Cookies Law

Natomiast od dnia 25 maja 2018 roku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa UE, wchodzi w życie polityka, związana z bezpieczeństwem danych osobowych ( regulacje RODO ). Informujemy naszych Czytelników, iż nie przetwarzamy danych innych, aniżeli te, wynikające z funkcjonowania serwisu WWW oraz mechanizmów WordPress ( zapisy polityki ochrony informacji WordPress tutaj ). Nie jesteśmy serwisem o charakterze komercyjnym, nie przetwarzamy danych osobowych do celów marketingowych, nie prowadzimy forów, nie wykorzystujemy żadnych danych do celów innych, aniżeli ewentualne wsparcie klientów na ich wyraźną prośbę i zgodę na wykorzystanie danych. Piszących pod nasz adres prosimy o wyrażenie takich informacji pod pisanych tekstem. Wszelkie dane, mogące mieć związek z wykorzystaniem danych osobowych – są bezzwłocznie kasowane. Jak zaznaczono – jesteśmy serwisem prywatnym, niekomercyjnym, bardziej o charakterze blogowego dziennikarstwa. Biura Prasowe, które chciałyby podjąć z nami współpracę lub ją kontynuować informujemy, iż wyrażamy w zakresie wzajemnej korespondencji zgodę na wykorzystywanie danych osobowych naszych redaktorów. Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy pod adresem: gsmbiz@gsm.biz.pl