Udane testy 5G podczas posiedzenia plenarnego BEREC w Polsce

Udane testy 5G podczas posiedzenia plenarnego BEREC w Polsce. Urząd Komunikacji Elektronicznej razem z Nokia przeprowadziły udane testy 5G podczas trwającego w Trójmieście 35. posiedzenia plenarnego BEREC (Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej). To pierwszy przypadek w Europie, kiedy regulator rynku inicjuje testy 5G. Podczas przeprowadzonych 14 czerwca w Sopocie testów na częstotliwości 28 GHz udało się osiągnąć w szerokości kanału radiowego 100 MHz transfer 375 Mb/s przy opóźnieniach 4-10 ms . Do pilotażu sieci piątej generacji wykorzystano robot Scorpio – mobilny łazik marsjański, zaprojektowany przez studentów Politechniki Wrocławskiej.

To nie jedyna nowoczesna technologia, zaprezentowana podczas 35 posiedzenia BEREC. Do udziału w organizowanym przez UKE w dnia 14-15 czerwca spotkaniu Europejskich Regulatorów, Urząd zaprosił młodych inżynierów z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci i naukowcy przedstawili swoje projekty:
– Bezzałogowy System Powietrznego transportu krwi,
– LEM Falcon – elektryczny motocykl,
– Erly – miejski system wypożyczania powerbanków,
– Hera – inteligentny system monitorowania noworodków,
– netBaltic – projekt wielosystemowejsieci szerokopasmowej na morzu,
– Solutions 4 Tomorrow – moduł autonomicznego lądowania dronów

źródło: UKE