Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2006 r. usługi powszechnej

Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2006 r. usługi powszechnej. Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2006 r. usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”
Czytaj dalej …

( źródło: uke )