Prezes UKE zaprasza na warsztaty w sprawie neutralności sieci

Prezes UKE zaprasza na warsztaty w sprawie neutralności sieci. Warsztaty dotyczące wdrożenia nowych regulacji w zakresie otwartego Internetu. W związku z trwającymi pracami dotyczącymi wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza zainteresowanych współpracą przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz izby zrzeszające podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym na warsztaty, których celem będzie dyskusja na temat nowych regulacji w zakresie neutralności sieci
Czytaj dalej …

( źródło:UKE )