Przystąpienie do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz

Przystąpienie do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. 29 stycznia 2016 r.  rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Projekt dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego udostępniony jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )