Jednolity rynek łączności elektronicznej – konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące rynku hurtowego

Jednolity rynek łączności elektronicznej – konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące rynku hurtowego. Unia Europejska opublikowała Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 25 listopada 2015 r., ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii
Czytaj dalej …

( źródło: mc.gov.pl )