Podsumowanie Strategii Regulacyjnej Prezesa UKE do roku 2015

Podsumowanie Strategii Regulacyjnej Prezesa UKE do roku 2015. Prezentujemy podsumowanie wykonania Strategii Regulacyjnej Prezesa UKE do 2015 r. Strategia Regulacyjna definiuje misję Prezesa UKE jako zapewnienie społeczeństwu polskiemu dostępności nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych z zachowaniem przejrzystości i efektywnej komunikacji działań Urzędu.
W ramach misji ustalono 6 celów strategicznych:
Czytaj dalej …

( źródło: uke.gov.pl )