Konsultacje projektu decyzji w sprawie oferty SOR

Konsultacje projektu decyzji w sprawie Oferty SOR. Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany oferty ramowej o dostępie do sieci Orange Polska S.A. (tzw. Oferty SOR) w zakresie zmiany stawek za udostępnienie ciemnego włókna światłowodowego oraz udostępnienie i utrzymanie lokalnej pętli światłowodowej
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )