Modyfikacje wirtualnych map zasięgu

Jak informuje nasz Czytelnik, operatorzy, współwłaściciele Networks! opublikowali zaktualizowane, wirtualne mapy zasięgu. I tak, data aktualizacji mapy zasięgu internetu T-Mobile nastąpiła  w dniu 18 lutego, zaś ostatnia aktualizacja danych o zasięgu sieci Orange – w dniu 31 stycznia. Przybyło w niej sporo obszaru, pokrytego technologią LTE

( źródło: informacja własna )