Sąd Apelacyjny oddalił apelację KIGEiT

Sąd Apelacyjny oddalił apelację KIGEiT. Sąd Apelacyjny oddalil apelację Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie określenia rynku właściwego jako krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W dniu 19 lutego 2016 r. r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa na skutek apelacji Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt XVII AmT 29/13, oddalającego odwołanie KIGEiT od decyzji Prezesa UKE z dnia 8 sierpnia 2012 r. nr DART-SMP-6040-1/12(37) w przedmiocie określenia rynku właściwego jako krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów (tzw. Rynek 1), ustalenia, że na Rynku 1 występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, wyznaczenia Telekomunikacji Polskiej S.A. (obecnie Orange Polska S.A. –  dalej „TP”) jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej oraz utrzymania i zmiany względem TP określonych obowiązków regulacyjnych. SA oddalił apelację KIGEiT
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )