Wyniki konsultacji w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz

Wyniki konsultacji w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. 24 grudnia 2015 r.  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 25 stycznia 2016 r. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło sześć stanowisk, złożonych przez następujące podmioty:
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )