Wyniki testu zawężania marży (testu MS)

Wyniki testu zawężania marży (testu MS). Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia marży przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A. W dniach od 11 lutego 2016 r. do 18 lutego 2016 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zostały przeprowadzone testy zawężenia marży (Testy MS) w odniesieniu do usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet zapewnionej w podstawowej klasie ruchu, w opcji „do 10240/1024 kbit/s”, „20480 kbit/s” oraz „do 80000 kbit/s”, w technologii ADSL oraz VDSL, obowiązującej na terenie całego kraju. Więcej informacji w załączonym pliku

( źródło: UKE )