Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. (OPL)

Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. (OPL). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał w dniu 17 lutego 2016 r. decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), mającego zastosowanie do kalkulacji kosztów OPL, która zostanie sporządzona w 2016 r., przewidywanych na rok 2017 w odniesieniu do usług realizowanych na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego („Rynek 5”)
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )