SOKiK oddalił odwołanie Orange Polska

SOKiK oddalił odwołanie Orange Polska S.A. Sąd Okręgowy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Orange Polska S.A. w sprawie hurtowych rozliczeń dotyczących realizacji usług przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług do sieci innego operatora. W dniu 22 lutego 2016 r. przed  Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów został ogłoszony wyrok w sprawie z odwołania Orange Polska S.A. od decyzji Prezesa UKE z dnia 15 grudnia 2011 r., Nr DHRT-WWM-6080-79/11(28) w przedmiocie odmowy określenia warunków współpracy w zakresie hurtowych rozliczeń dotyczących realizacji usług przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług do sieci innego operatora, pomiędzy Orange a P4 sp. z o.o. Nadmienić należy, iż SOKiK rozpoznawał odwołanie Orange po raz drugi. Pierwszy wyrok SOKiK uchylający decyzję z dnia 23 czerwca 2014 r. sygn. akt XVII AmT 38/12 został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 27 sierpnia 2015 r. sygn. akt VI ACa 1259/14. SOKiK wyrokiem oddalił odwołanie
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )