Konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany Oferty SOR

Konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany Oferty SOR. Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany oferty ramowej o dostępie do sieci Orange Polska S.A. (tzw. Oferty SOR) w zakresie usługi Bitstream Access. Z dniem 24 lutego 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange Polska S.A. z dnia 22 maja 2014 r., zmodyfikowanego pismami z dnia 30 września 2015 r. oraz dnia 2 listopada 2015 r., zawierającego projekt zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (Oferta SOR), zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r. zmienionej następnie decyjzami Prezesa UKE, w zakresie wprowadzenia alternatywnego procesu dostarczania usług hurtowych
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )