Informacja dla abonentów Vectone Mobile

Informacja dla abonentów Vectone Mobile. W związku z docierającymi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacjami, że usługi Vectone Mobile są niedostępne dla użytkowników końcowych, z uwagi na zawieszenie świadczenia usług hurtowych na rzecz Mundio Mobile Sp. z o.o. (operatora Vectone Mobile) przez partnera infrastrukturalnego Spółki, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – z uwagi na realne zagrożenie interesów użytkowników końcowych – prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w tym zakresie. Użytkownicy Vectone Mobile, zarówno w sprawie braku możliwości wykorzystania zakupionych doładowań jak i reklamacji z żądaniem wypłaty odszkodowania z tytułu niewykonania/braku świadczenia usług przez dostawcę (w tym przypadku Mundio Mobile), powinni kontaktować się ze Spółką drogą pocztową i przesyłać reklamację na adres: Mundio Mobile Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa lub elektronicznie: support@vectonemobile.pl. Korespondencja ta może być również kierowana do wiadomości UKE. Abonenci operatora Vectone Mobile, którzy ubiegają się o zwrot niewykorzystanych środków, pozostałych w dniu zawieszenia świadczenia usług na rzecz abonentów – według zapewnień Spółki – otrzymają taki zwrot na podane konto bankowe. W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Informacji Konsumenckiej UKE pod numerem telefonu: 801 900 853 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego) lub: 22 53 49 174, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:15 – 16:15

( źródło: UKE )