Netia zakończyła 2015 rok solidnymi wynikami i stabilną pozycją finansową

Netia zakończyła 2015 rok solidnymi wynikami i stabilną pozycją finansową. Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za IV kw. i cały 2015 rok. W ubiegłym roku spółka osiągnęła 1,572 mld zł przychodów, 457 mln zł Skorygowanego zysku EBITDA i ponad 2 mln zł zysku netto. IV kwartał zakończył się przychodami w wysokości 403 mln zł i Skorygowanym zyskiem EBITDA na poziomie 111 mln. Oba segmenty operacyjne wykazały się w IV kw. 2015 roku stabilnym Skorygowanym zyskiem EBITDA przy zachowaniu satysfakcjonującej marży. W segmencie B2B było to odpowiednio 65 mln Skorygowanego zysku EBITDA przy marży 40,5 proc. W segmencie B2C – 41 mln przy marży 20,5 proc.
WIĘCEJ KLIENTÓW NA WŁASNEJ SIECI
Zgodnie z założoną strategią, rośnie liczba usług na sieciach własnych (3 000 rok do roku). Tym samym udział usług na sieciach własnych w łącznej liczbie wyniósł na koniec roku już 55 proc. i wzrósł 4 pp w stosunku do poprzedniego roku. Spadek łącznej ilości usług w IV kwartale 2015 roku to głównie efekt decyzji o zmniejszeniu zaangażowania w pozyskiwanie niżej marżowych usług na dostępie regulowanym. Spadek liczby usług znacząco zmniejszył się rok do roku (50 tysięcy w 2015 roku w porównaniu do 220 tys. w 2014 roku).
INTEGRACJA TK TELEKOM
W 2015 roku Netia SA zakupiła 100% udziałów spółki TK Telekom. W efekcie akwizycji pozycja finansowa Grupy Netia pozostaje bardzo silna, z dźwignią finansową na komfortowym poziomie poniżej 0,6 x Skorygowanego zysku EBITDA za 2014 rok, w wysokości 457 mln zł. Trwa proces integracji spółki. Netia oczekuje docelowych synergii na poziomie FCF (przepływów pieniężnych) w wysokości ok. 35 mln zł. Większa część osiągniętych synergii (ok. 26 mln zł) będzie miała wpływ na docelowy poziom zysku EBITDA. Dotyczą one m.in. redukcji kosztów utrzymania sieci oraz optymalizacji zatrudnienia. 9 mln zł to synergie dotyczące nakładów inwestycyjnych. Docelowy efekt synergii netto będzie widoczny w 2018 roku. Łączne koszty synergii (w latach 2015-2018) są szacowane na ok. 18 mln zł po stronie kosztów operacyjnych i ok. 33 mln złotych po stronie nakładów inwestycyjnych.
ZARZĄD SPÓŁKI
3 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Netii powołała Pana Tomasza Szopę na stanowisko Prezesa Zarządu Netii. Pan Szopa był dotychczas Członkiem Zarządu ds. Obszaru B2C. W skład Zarządu spółki wchodzą również Pani Katarzyna Iwuć oraz Pan Cezary Chałupa

( źródło: Netia )