Nowa edycja arkuszy wydanych pozwoleń radiowych

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane w arkuszach, zawierających informacje o wydanych pozwoleniach radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych GSM / DCS / UMTS / LTE oraz CDMA. Dane, o których mowa – tutaj

( źródło: UKE )