Konsultacje projektów regulacji dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji

Konsultacje projektów regulacji dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji. Prezes UKE rozpoczyna postępowanie konsultacyjne projektu decyzji i postanowienia dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji. Prezes UKE rozpoczyna postępowanie konsultacyjne projektu decyzji regulacyjnej dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (LLU) na obszarze całego kraju, z wyłączeniem 26 obszarów gminnych oraz projektu postanowienia stwierdzającego skuteczną konkurencję na tychże 26 obszarach gminnych
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )