Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174 – 230 MHz

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174 – 230 MHz. Zarządzenie Nr 5 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr 20 z dnia 16 lutego 2016 r. Zgodnie z § 2 Zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 37 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 35, poz. 135 oraz z 2013 r. poz. 8)

( źródło: UKE )