WSA oddalił skargę KIGEiT

WSA oddalił skargę KIGEiT. Oddalenie skargi KIGEiT na decyzję Prezesa UKE w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej żądanej przez KIGEiT. W dniu 8 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie na decyzję Prezesa UKE z dnia 4 września 2015 r. nr DHRT-WORK-064-12/14 (55) utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 17 czerwca 2015 r. nr DHRT-WORK-064-12/14 (40) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej żądanej przez KIGEIT we wniosku z dnia 14 lutego 2014 r. WSA oddalił skargę
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )