Konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany oferty ramowej o dostępie do sieci Orange Polska

Konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany oferty ramowej o dostępie do sieci Orange Polska. Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany oferty ramowej o dostępie do sieci Orange Polska S.A. w zakresie usługi Bitstream Access. Z dniem 9 marca 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange Polska S.A. z dnia 7 stycznia 2015 r., w przedmiocie zatwierdzenia zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r. zmienionej następnie decyjzami Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej, w związku z obowiązkami regulacyjnymi nałożonymi na Orange Polska S.A. w decyzji Prezesa UKE z dnia 7 października 2014 r. nr DART-SMP-6040-1/14(121)
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )