CERT Orange Polska z najwyższym stopniem akredytacji Trusted Introducer

CERT Orange Polska z najwyższym stopniem akredytacji Trusted Introducer. CERT Orange Polska, który czuwa nad bezpieczeństwem użytkowników sieci stacjonarnej i mobilnej Orange, uzyskał    najwyższy poziom akredytacji w Trusted Introducer (TI). To inicjatywa działająca przy największej w Europie organizacji zrzeszającej zespoły reagowania na zagrożenia w sieci, TERENA TF-CSIRT. CERT Orange Polska jest  jedynym zespołem z naszego kraju o najwyższym stopniu akredytacji. Zespół CERT Orange Polska pracuje w trybie 24/7/365. Jego zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa użytkowników sieci, reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, a także – we współpracy z zespołem analityków i ekspertów – rozwój narzędzi wykrywania i minimalizacji zagrożeń. Prawo do używania zastrzeżonej nazwy CERT® (Computer Emergency Response Team) Orange Polska uzyskał dla swojego zespołu w 2006 roku, jako trzecia jednostka w Polsce i obecnie posługuje się nią jako jedyny krajowy operator telekomunikacyjny
Czytaj dalej …

( źródło: Orange )