Posiedzenie Grupy Doradczej ds. Rozwoju Telekomunikacji (TDAG) ITU

Posiedzenie Grupy Doradczej ds. Rozwoju Telekomunikacji (TDAG) ITU. W dniach 16-18 marca br. w siedzibie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w Genewie odbyło się posiedzenie Grupy Doradczej ds. Rozwoju Telekomunikacji (TDAG). Posiedzenie TDAG ma istotne znaczenie dla przygotowań do Światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji (WTDC-17), która odbędzie się w przyszłym roku. Delegacja UKE, pod przewodnictwem Prezes Magdaleny Gaj, wzięła aktywny udział w dyskusji na temat działań sektora ITU-D, która ma na celu wdrożenie globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs), przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 r. Kluczowymi zadaniami sektora ITU-D jest wspieranie inicjatyw i projektów krajowych oraz regionalnych z zakresu łączności elektronicznej
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )