SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu S.A.

SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu S.A. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości odwołanie spółki Cyfrowy Polsat. W dniu 18 marca 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się sprawa z odwołania Cyfrowego Polsatu S.A. w Warszawie od decyzji Prezesa UKE z dnia 29 maja 2015 r. znak: DHRT-WWM-6080-9/14 (23) umarzającej postępowanie wszczęte na wniosek CP z dnia 6 marca 2014 r. w przedmiocie zmiany umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci z dnia 30 listopada 2009 r. zawartą pomiędzy CP a Mobyland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Umowa) w zakresie zmiany wysokości stawek za zakańczanie połączeń w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej CP- stawka MTR CP. Sąd OKiK oddalił odwołanie w całości
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )