WSA oddalił skargę KIGEiT

WSA oddalił skargę KIGEiT. Wyrok w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie jakich usług Orange Polska S.A. dotyczy przedłożone Prezesowi UKE cenniki i regulaminy. W dniu 22 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział II rozpoznał sprawę ze skargi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie („KIGEiT”) na decyzję Prezesa UKE z dnia 3 stycznia 2014 r. nr DDRT-WUD-064-18/13(25) utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia 18 października 2013 r. nr DDRT-WUD-064-18/13(12) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakich usług Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) dotyczyły przedłożone Prezesowi UKE na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, w okresie od dnia 24 czerwca 2013 r. do dnia 14 lipca 2013 r., cenniki i regulaminy oraz w zakresie udostępnienia tych cenników i regulaminów z uwagi na fakt, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd oddalił skargę
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )