Awans Tomasza Szeląga w Grupie Zygmunta Solorza-Żaka

Awans Tomasza Szeląga w Grupie Zygmunta Solorza-Żaka. Tomasz Szeląg, CFO Grupy Polsat, awansował i będzie odpowiadał za szeroko rozumiane finanse w całej grupie kapitałowej Zygmunta Solorza-Żaka. W celu jak najlepszej realizacji zadań stawianych przed Tomaszem Szelągiem, oprócz już zajmowanych funkcji, dołączy on do organów innych spółek w roli członka rady nadzorczej, członka zarządu lub prokurenta. Tomasz Szeląg będzie też nadal pełnił funkcję CFO Grupy Polsat oraz Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Jego zastępcą w Grupie pozostaje Katarzyna Ostap-Tomann, która zasiada jednocześnie w Zarządzie Telewizji Polsat. Połączony obszar finansowy Grupy, obsługujący obecnie ponad 50 spółek, to profesjonalny i doświadczony zespół, który uczestniczył we wszystkich najważniejszych projektach, jakie Grupa Polsat przeprowadziła w ostatnich latach

( źródło: Cyfrowy Polsat )