Informacja na temat wyników konsultacji projektu decyzji w sprawie zmiany Oferty SOR

Informacja na temat wyników konsultacji projektu decyzji w sprawie zmiany Oferty SOR. Informacja na temat wyników konsultacji projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DHRT.WORK.6082.9.2015 w sprawie zatwierdzenia zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (Oferta SOR) w zakresie stawek za udostępnienie ciemnego włókna światłowodowego oraz udostępnienie i utrzymanie lokalnej pętli światłowodowej Orange Polska S.A.  W dniach 19 lutego 2016 r. – 20 marca 2016 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt zmiany w Ofercie SOR w zakresie obniżenia opłaty miesięcznej za km Ciemnego włókna światłowodowego, opłaty jednorazowej za udostępnienie Ciemnego włókna światłowodowego oraz opłaty za utrzymanie jednego włókna światłowodowego w Lokalnej Pętli Światłowodowej (FTTH) na odcinku od Abonenta do pierwszego ODF poprzedzającego Splitter optyczny. W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły stanowiska konsultacyjne

( źródło: UKE )