Aktualizacja pozwoleń radiowych UKE

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych ich dysponentom. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych GSM/DCS/UMTS/LTE oraz CDMA. Bieżące dane można odnaleźć tutaj

( źródło: UKE )