Lokalny objazd i kilka wniosków

Przejechaliśmy odcinek drogi od Jeleniej Góry, przez miejscowości: Siedlęcin, Pilchowice, Wleń, Pławną, Lwówek Śląski, Brunów, Żerkowice do miejscowości Włodzice Wielkie. Kilka konkluzji z przejazdów:
1. zasięg sieci wszystkich operatorów nie zmienił się, a można wręcz założyć, że w przypadku współwłaścicieli Networks! występuje więcej braków, aniżeli było dotąd
2. w mieście powiatowym Lwówek Śląski współwłaściciele Networks! uruchomili LTE800. Uruchomienie tej, komplementarnej sieci nie zwiększyło względem stanu dotychczasowego w żaden sposób obszaru, pokrytego zasięgiem LTE ani w mieście, ani poza nim. Orange i T-Mobile posiadają we Lwówku Śląskim wciąż tylko jedną stację. Grupa Polkomtela ma ich trzy, Play – dwie. Łącznie sugerujemy pokrycia miasta przez conajmniej sześć stacji każdego z operatorów.
Oprócz tego, co oferuje Polkomtel, sugerujemy lokalizacje stacji w następujących miejscach:
a) ul. Oświęcimska bądź ul. Jana Pawła II w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1
b) południowa część miasta, wyjazd w kierunku Jeleniej Góry. Tutaj, mieszkańcy wewnątrz budynków, u żadnego operatora nie mają nawet sygnału GSM
c) wyjazd z miasta drogą wojewódzką nr 364, w kierunku Gryfowa Śląskiego. Tu, podobnie, jak w przypadku poz. “b” – mieszkańcy nie mają wewnątrz budynków nawet sygnału GSM, a w niektórych miejscach występują problemy nawet na zewnątrz
3. w stacji, w miejscowości Włodzice Wielkie współwłaściciele Networks! uruchomili UMTS2100. Dziś pracują tu: GSM/DCS/UMTS900/UMTS2100
3. w grupie Polkomtela, rażącym zaniedbaniem są:
a) brak zapewnienia ciągu technologii LTE800 na odcinku drogi wojewódzkiej nr 297, od miasta Jelenia Góra do miasta Bolesławiec. Aby to uczynić wystarczyłoby rozszerzyć do LTE800 zaledwie cztery stacje, tj.:
– w miejscowości Siedlęcin, na maszcie T-Mobile ( BT-33792 ), dziś pracuje GSM/UMTS900
– w miejscowości Golejów, na maszcie Orange ( BT33735 ), dziś pracuje GSM/UMTS900
– w miejscowości Pławna, na wieży kościoła ( BT34519), wcześniej uzupełniając stację o pożądany, czwarty sektor oraz o UMTS900. Dziś stacja jako jedyna !!! w ciągu drogowym drogi wojewódzkiej nr 297 [ Jelenia Góra – Bolesławiec ] pracuje jako GSM only, nie dając pokrycia żadną technologią transmisji danych m.in. miejscowościom: Pławna i Mojesz, których łączna długość wzdłuż pasa drogowego, wspomnianej DW297 wynosi około 8 kilometrów !

( źródło: informacja własna )