Komunikat o rozpoczęciu postępowania konsolidacyjnego projekt decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska

Komunikat o rozpoczęciu postępowania konsolidacyjnego projekt decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska. W dniu 4 kwietnia 2016 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji Prezesa UKE dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange Polska S.A. z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” w zakresie wprowadzenia alternatywnego procesu dostarczania usług hurtowych (Usługi LLU i Usługi BSA.
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )