Porozumienie o współpracy Collegium Medicum UJ i Instytutu Łączności

Porozumienie o współpracy Collegium Medicum UJ i Instytutu Łączności podpisane. Collegium Medicum UJ oraz Instytut Łączności podpisały 21 kwietnia porozumienie o współpracy, którego celem jest przygotowanie raportu o wpływie na zdrowie mieszkańców pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej. Na podstawie badań własnych obu ośrodków oraz dostępnych międzynarodowych opracowań na ten temat Raport ma zbiorczo przedstawić aktualny stan wiedzy z badań oraz diagnostyki medycznej na temat oddziaływania fal elektromagnetycznych na organizm człowieka. W ramach podpisanej umowy zadanie to wziął na siebie Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjaliści z Instytutu Łączności–PIB z Warszawy stworzą natomiast na tej podstawie kolejne opracowanie – raport dotyczący oddziaływania PEM w aspektach zdrowotnym, środowiskowym, technicznym i prawnym. Obie instytucje będą też prowadziły wspólnie akcje edukacyjne i informacyjne dotyczące PEM oraz właściwego korzystania z telefonów komórkowych
Czytaj dalej …

( źródło: Ministerstwo Cyfryzacji )