Nowe stawki w roamingu w UE

Od 30 kwietnia 2016 r. nastąpi ujednolicenie i obniżenie kosztów połączeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej, dzięki temu za połączenia roamingowe możemy płacić mniej. Od 30 kwietnia 2016 r. za połączenia roamingowe możemy płacić mniej. Wszystko m.in. dzięki staraniom Polski aby ujednolicić i obniżyć koszty połączeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W ramach tej inicjatywy podjęto prace nad wprowadzeniem takiego mechanizmu naliczania opłat, który byłby prosty dla użytkownika a zarazem przyniósł obniżkę cen połączeń roamingowych. Osiągnięcie tego celu rozłożono na dwa lata, co  oznacza, że kolejne zmiany nastąpią 15 czerwca 2017 r. Stawki za usługi w roamingu nie będą wyższe niż obecnie. Należy wręcz spodziewać się obniżek cen za poszczególne usługi. Dlaczego? Ponieważ przeniesiono „krajową cenę detaliczną”, czyli stawkę jaką płaci abonent telefonii mobilnej w kraju, na roaming. Do niej może zostać doliczona tzw. dopłata czyli sztywno ustalona stawka za poszczególne usługi;
przykład:
– minuta rozmowy telefonicznej w kraju kosztuje np. 0,29 PLN
– operator może doliczyć dopłatę za minutę połączenia wychodzącego 0,25 PLN
– to abonent za minutę połączenia wychodzącego w roamingu zapłaci 0,54 PLN.
Tak więc wysokość stawek za poszczególne usługi w roamingu jest ściśle powiązana z posiadanym planem taryfowym. Stała natomiast jest wysokość dopłat przedstawiona poniżej.
Maksymalna opłata dodatkowa w roamingu:
Połączenia wykonane za 1 minutę – 0,25
– SMS – 0,10
– MMS – 0,25
– Przesyłanie danych za 1 MB – 0,25
Należy pamiętać, że koszt minuty połączenia odebranego jest stały niezależnie od posiadanego planu taryfowego i wynosi 0,05 PLN. Ważne jest również, że klienci mogą wybrać inną taryfę roamingową. Oznacza to, że jeżeli abonent jest zadowolony z wykupionego pakietu – może z niego korzystać, a po wyczerpaniu pakietu kupić kolejny lub przejść na rozwiązanie opisane powyżej. Abonent ma również prawo do dowolnego przechodzenia między taryfami roamingowymi, a zmiana taka powinna odbyć się w ciągu jednego dnia roboczego. W okresie docelowym, tj. od dnia 15 czerwca 2017 r., opłata dodatkowa, o której mowa powyżej nie będzie pobierana, a operator będzie rozliczał połączenia wg krajowej ceny detalicznej. W załączniku znajdują się szczegółowe informacje dla konsumentów na temat nowych zasad roamingu międzynarodowego. 31 marca Prezes UKE opublikował Stanowisko w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG)– informacja UKE dla klientów, w związku z nowymi stawkami, do zastosowania w roamingu międzynarodowym, w obszarze UE – tutaj

( źródło: UKE )