Dobre wyniki finansowe Samsung Electronics w pierwszym kwartale 2016 roku

Dobre wyniki finansowe Samsung Electronics w pierwszym kwartale 2016 roku. Firma Samsung Electronics Co., Ltd. ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku 2016 kończący się 31 marca. Przychody Samsung za ten kwartał wyniosły 49,78 bln KRW, co oznacza wzrost rok do roku o 5,7 %, podczas gdy zysk operacyjny za kwartał osiągnął poziom 6,68 bln KRW (wzrost o 12 % rok do roku). To wyniki lepsze od przedstawionych 7 kwietnia szacunków, które przewidywały, że skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał będą wynosić ok. 49,0 bln KRW, a skonsolidowany zysk operacyjny ok. 6,6 bln KRW. W pierwszym kwartale odnotowano ogólny wzrost zysków, dzięki wcześniejszemu wprowadzeniu na rynek i udanej sprzedaży flagowych modeli Galaxy S7 i Galaxy S7 edge, poprawie oferty układów pamięciowych, zwiększeniu dostaw wyrobów z Systemem LSI i procesorem 14 nm, a także zwiększonej sprzedaży paneli OLED. W dziedzinie półprzewodników, pomimo niskiego zapotrzebowania na układy pamięci ze względu na sezonowość cyklu, Linia Memory zanotowała zyski dzięki zwiększeniu sprzedaży wyrobów o wysokiej wartości dodanej, przy ciągłej redukcji kosztów w ramach migracji technologii DRAM i NAND. Zyski Linii Systemów LSI wzrosły rok do roku dzięki większemu zapotrzebowania na produkty 14 nm, natomiast zyski w porównaniu do poprzedniego kwartału spadły. Zyski Linii Wyświetlaczy zmniejszyły się ze względu na istotny spadek dochodów z paneli LCD, pomimo, że zyski ze sprzedaży paneli OLED wzrosły, napędzane głównie sprzedażą Galaxy S7. Linia LCD odczuła tymczasowe obniżenie dochodów w trakcie wprowadzania nowej technologii, a także w wyniku spadku cen wyświetlaczy telewizyjnych. Dział IT i Komunikacji Mobilnej (IM) odnotował wyraźny wzrost zysków zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, co wynika głównie z wcześniejszego wprowadzenia Galaxy S7 i bardzo dobrej sprzedaży tego produktu. Pozytywny wpływ na wynik miała również racjonalizacja kosztów, dostosowanie asortymentu smartfonów średniej i niskiej klasy. Pomimo, że firma musiała jednorazowo ponieść koszty licencyjne w omawianym kwartale, wpływ tego faktu na zysk operacyjny to mniej niż 1 % dochodów IM. Dział Elektroniki Użytkowej (CE) osiągnął wyraźny wzrost zysków rok do roku dzięki większej sprzedaży modeli telewizorów w klasie premium, takich jak SUHD TV, czy telewizorów z zakrzywionym ekranem na rynkach rozwiniętych, a także wyraźnego zwiększenia sprzedaży urządzeń domowych w klasie premium w Ameryce Północnej. Firma szacuje, że spadek wartości wona koreańskiego w stosunku do innych kluczowych walut w pierwszym kwartale będzie mieć pozytywny wpływ na zysk operacyjny rzędu 0,4 bln KRW. Będzie to widoczne głównie w zyskach linii komponentów. W drugim kwartale firma spodziewa się kontynuacji dobrych wyników, które będą napędzane stałymi zyskami Linii Urządzeń Mobilnych i Półprzewodników, a także poprawą wyników Linii CE i Wyświetlaczy. Dział IM powinien przynieść zyski dzięki zwiększeniu sprzedaży Galaxy S7, a także dzięki wysokim dochodom z produktów w klasie średniej i niskiej. Dział CE przewiduje wzrost ze względu na sezonowość sprzedaży klimatyzatorów. Powinna także wzrosnąć sprzedaż flagowych telewizorów SUHD
Czytaj dalej …

( źródło: Samsung )