Lidia Kozłowska zakończyła pracę w UKE

Lidia Kozłowska, Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z końcem kwietnia 2016 roku zakończyła współpracę z UKE.  W ramach swoich obowiązków służbowych obejmowała nadzorem prace Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentu Techniki, Departamentu Rozwoju Infrastruktury, działanie Delegatur oraz koordynację zadań UKE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Od 2012 roku reprezentowała UKE na forum BEREC – Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. W 2015 roku objęła stanowisko Vice Chair BEREC. Lidia Kozłowska została powołana na stanowisko zastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 15 kwietnia 2012 r.

( źródło: UKE )