NSA oddalił skargę kasacyjną KIGEiT

NSA oddalił skargę kasacyjną KIGEiT. Wyrok w sprawie zobowiązania Orange Polska S.A. do zmiany Oferty SOR. W dniu 10 maja 2016 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi kasacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 2624/13, oddalającego skargę Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji na decyzję Prezesa UKE z dnia 15 lipca 2013 r., Nr DHRT-WORK-6082-14/11(128), utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr DHRT-WORK-6082-14/11(26), w sprawie zobowiązania Orange Polska S.A. do zmiany Oferty SOR. NSA oddalił skargę kasacyjną KIGEiT
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )