Ericsson Revenue Manager wybrany przez T-Mobile Czech Republic

Ericsson Revenue Manager wybrany przez T-Mobile Czech Republic
– Ericsson wybrany jako główny dostawca i integrator systemów naliczania i inteligentnego programu transformacji sieci
– Wymiana i modernizacja wszystkich istniejących funkcji naliczania i sieci inteligentnej w czasie rzeczywistym na spójny system we wszystkich liniach biznesowych
– Oparta na chmurze, konfigurowalna architektura upraszcza wprowadzanie nowych usług, oraz ich późniejszą monetyzację przy jednoczesnej redukcji łącznych kosztów własności
Ericsson ogłosił, że operator T-Mobile Czech Republic wybrał Ericsson jako głównego dostawcę i integratora systemów odpowiedzialnego za konsolidację i modernizację systemów naliczania i sieci inteligentnych. Ericsson wykorzysta do tego celu rozwiązanie w chmurze, oparte na  Ericsson Revenue Manager i OpenCloud Rhino. Radek Moc, Vice President IT, T-Mobile Czech Republic, powiedział: „Naszym celem jest skonsolidowanie, uproszczenie i zmodernizowanie naszej architektury IT w celu zapewnienia, że możemy w dalszym ciągu oferować naszym klientom wiodące na rynku usługi z maksymalną prędkością i wydajnością. Wybraliśmy firmę Ericsson ze względu na wyjątkową elastyczność ich rozwiązania, szybkość reakcji na nasze wymagania i doświadczenia w zakresie tak złożonych projektów”. Ove Anebygd, Head of Solution Area OSS/BSS, Business Unit Support Systems w firmie Ericsson powiedział: „Jestem zachwycony, że T-Mobile Czech Republic zaufał Ericsson i wybrał nas jako kluczowego partnera w swoim programie modernizacji IT, co pozwoliło docenić przełomowe możliwości i rozwiązania Revenue Manager. Umożliwia to nam potwierdzić naszą wizję i ogromną inwestycję w cyfrowy BSS, co pozwala dostawcom usług na przedefiniowanie sposobu działania”

( źródło: Ericsson )