Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. 17 maja rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ r. został ustanowiony Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego. Tego dnia w 1865 r. w Paryżu powołano Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W chwili utworzenia ITU zrzeszało zaledwie 20 państw członkowskich. Dzisiaj są to 193 kraje oraz 661 członków sektorowych, czyli przedsiębiorstw działających na rynku telekomunikacyjnym oraz radiokomunikacyjnym. Nasz kraj jest członkiem  Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego od 1921 r. Tegoroczne Dni Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) będą obchodzone pod hasłem „Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych”. Wyeksponowane zostaną  innowacyjne obszary rozwoju ICT. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenia składające się na tegoroczne obchody ŚDSI mają na celu promocję idei społeczeństwa informacyjnego. Przewidziano publiczne debaty, seminaria, konferencje oraz imprezy popularyzacyjno-edukacyjne czy konkursy. W większości będą to spotkania otwarte
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )